venerdì 19 aprile 2024
  • 0
Stanislawa Leszczyńska, l’ostetrica di Auschwitz